W74etgeving & meldingsplicht

In onze samenleving zijn chemicaliën niet meer weg te denken. Helaas worden chemicaliën niet altijd te goeder trouw gebruikt: ze kunnen ook als grondstof voor drugs en zelfgemaakte explosieven dienen. Daarom is er strenge wet- en regelgeving van kracht. U vindt de actuele wet- en regelgeving hier en hier.

 

Klaar om continuïteit door te voeren in uw chemie voorzieningen? Start nu