B5logs

Responsible Care

dinsdag 11 juli 2017

Toen het Responsible Care programma in maart 1997 van start ging was het uitgangspunt de leden van het Verbond beter te laten presteren op het gebied van gezondheid, veiligheid en ...

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH)

zondag 2 juli 2017

REACHREACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat ...